Lille Nordisk & Nordisk

At være hundefører i de Nordiske discipliner er lidt anderledes end i vores DCH program. Hvis man ser bort fra selve øvelserne, kan man måske arrangementsmæssigt bedst sammenligne det med SPH prøverne.

Konkurrencerne har indtil nu været præget af hyggeligt samvær. Alle går i samme klasse, og med et overskueligt antal deltagere.

Ser man på sporet er det selvfølgelig arealkrævende, men til gengæld er man ikke så nøjeregnende med underlaget, der nemt kan variere en del.

De Nordiske discipliner er heller ikke for helt nye hundeførere, så det kræver lidt erfaring fra både hund og hundefører. Til gengæld får man noget af det absolut bedste hundearbejde helt tæt ind på kroppen, og hvor samarbejdet mellem hund og hundefører er intenst og vigtigt for at kunne løse opgaverne i fællesskab.

I fremtiden kan vi håbe på, at flere får lyst til at prøve kræfter med de Nordiske discipliner, og at flere lokalforeninger får mod på, at arrangere konkurrencer i den lille Nordiske klasse.

 

Lille Nordisk klasse

Feltsøg  Feltet er 40 x 40 meter med 4 bløde genstande. Maksimum tid for disciplinen er 5 minutter. Kommandoer "Søg/finde eller lign. - og eller tegn".

I et felt på 40 x 40 meter er der smidt 4 genstande, som ikke må tilhøre hundeføreren. Egnede genstande: handsker, tegnebøger og lignende (bløde genstande). Som genstande må ikke bruges metal, plast, træ - eller genstande som i størrelse afviger betydeligt fra ovennævnte eksempler. Feltet skal være tydeligt markeret - og senest 12 timer før den beregnende start. Der lægges fært i området, ved at hunde og mennesker går på kryds og tværs gennem området, inden den første hund starter.

 

Fundne genstande skal apporteres uden kommando, og afleveres til hundeføreren. Genstandene i feltsøget skal placeres samme sted for hver hund, - og de må ikke lægges nærmere end ca. 10 meter fra hinanden. Genstande som ikke findes, skal berøres inden næste hund starter.

Det er tilladt at dirigere hunden i området, men der skal vises et selvstændigt søg.

DCH Helsingør har copyright på billederne

 

 

 

 

 

Godt I gang med spor - Hvordan du gør når du vil lægge et spor til din hund!

 

Først og fremmest handler det om, at finde et egnet spor areal, det kan være en græsplæne (meget gerne beliggende i et roligt område i begyndelsen af træningen). Senere hen kan du udvide med et areal hvorpå stråene er længere.

 

Senere igen kan du benytte arealer med forskellige underlag (jord, skovbund, grus, asfalt m.m.)

Se også længere ned på siden: Uddannelse af en sporhund!

 

 

Teorien om sporet:

 

Der arbejdes altid med tre begreber af spor.

 

 1. Dynesporet: Er det unge spor, det er fra 0 til 15 - 25 minutter. Det dækkes af færtpartikler i dit fodspor i ca. 1 meters bredde, en bane der går langs hele dynesporet. Da færten den er luftbåren bliver sporets dyne flyttet af vinden. Dynefærten aftager dog med tiden, og noget hurtigere i mere kraftig vind.

  Efter ca. 25 - 30 minutter bliver dynefærten overdøvet af kildefærten.

   

 2. Kildesporet: Vil opstå af den forrådnelse som sker ved at du går igennem græsset. Her menes der, den brudflade du laver på græsstrået, det knækker, og du sætter samtidig fært ved, hvert af dine fodtrin.

  Kildesporet er klar til brug efter ca. en halv time fra du har lagt dit spor.

  Man kan sagtens forstå, hvorfor hunden flakker i dynesporet (en ensartet bred bane, og hundens flakken aftager i takt med at sporet bliver ældre). Kildefærten er stærkere ved dine fodaftryk.

   

 3. Driftsporet: Er det spor man starter med. Et driftspor stiller ikke de store krav til hunden, men man øger hundens motivation til at gå fremad - gå spor. Et driftspor er et ligeud (med lidt godbidder efter skiftevis hver anden og hver femte skridt), lidt kort spor ca. 30 skridt i medvind (af hensyn til at hunden skal beholde næsen i jorden. Er sporet lagt i modvind må hunden løfte hovedet for at få færten, og det er ikke ønsket i indlæringsfasen). Sporet kan afsluttes med en legeting/genstand eller en bunke af godbidder. Du  øger langsom længden af sporet til ca. 50 skridt (et skridt er ca. 75 centimeter). Når sporet langsomt er øget til flere skridt, øges også længden af sporets alder ca. 25 - 35 minutter. Du kan også begynde at nedtrappe med godbidderne, efterhånden som hunden går henover dem. I dit sporarbejde med hunden findes der mange sværhedsgrader, du skal være opmærksom på underlaget, luftfugtighed (det må ikke være for varmt i vejret, og er det for varmt kan du fugte din hunds snude med lidt lunkent vand), hvor mange knæk du har på dit spor og, hvor mange genstande du lægger. Sidst men ikke mindst længden på sporet, og brug gerne din fantasi f.eks. når du har sat din startpind ved sporets udgangspunkt, og begynder at gå dit spor kan du med stor fordel for din hunds opmærksomhed - gå på skrå, du behøver altså ikke nødvendigvis at gå lige ud hver gang.

 

Uddanelsessporet:

 

Når du begynder på at lægge uddannelsessporet, lægger du godbidder ved startpinden/udgangspunktet, og ved slutmarkeringen af sporet lægger du en genstand/legetøj, som din hund er rigtig glad for. Langsomt vender du dit spor op imod vinden, altså imod sidevind. Det er en god ide, at gå et skridt tilbage ind imellem, så du er sikker på at hunden er med dig hele vejen i uddannelsen. Når du er sikker på din hund kan du begynde at indlære knæk. Det er vigtigt, at du er opmærksom på at, det korte spor efter knækket altid ligger i medvind. Når du indlære genstande i sporet, sker det også i medvind.

 

 

Fremmedspor:

 

Når hunden er sikker på knækket, kan du igen begynde at udvide med fremmedspor. Du kan få en til at lægge til spor, lad vedkommende skrive ned, hvor han /hun lægger knæk og genstande. Lad eventuelt vedkommende gå bag dig, når du går sporet.

 

 

Afledninger:

 

Kan du begynde på når du har gået fremmedspor, og din hund fint følger sporet. Afledninger lægges første gang i sporet efter ca. 90 skridt (når din hund er sikker på sporretningen). Det er bedst at lægge tre - fire afledninger i et spor (så hunden når at prøve det et par gange inden sporet har nået sit slutpunkt. Den første gang din hund prøver afledning, lægges de vandret på sporretningen. Efterhånden som hunden bliver bedre til afledninger kan du langsomt vende afledningen så den ligger på skrå af dit spor.

Du vil opdage den første gang din hund prøver afledning, at den virkelig registrerer at noget dufter anderledes, og hunden vil gå lidt ud i afledningen for derefter at vende tilbage til sporet. Ros er vigtig når hunden vender tilbage til sporet. Når din hund er på sidste afledning vil du se, at den dårlig nok registrerer afledningen.

 

 

Konditionsspor:

 

Er meget lange ligeud spor f.eks. 1000 - 1500 skridt, hvor sporet er ca. en halv time gammelt, eller du kan lægge et 500 skridts spor, der er ca. tre timer gammelt.

 

 

Prøvespor:

 

Er et konkurrencespor. Se længere nede på siden: SPORHUNDE PRØVER - EN HUNDESPORT om konkurrencespor. Konkurrencespor lægges ikke særlig tit.

 

 

Lidt almene oplysninger:

 

 

Hundens reaktioner under sporing

 

Uddrag af artikel "behaviour of dogs during alfactory tracking" af Aud Thesen, Johan B. Steen og Kjell B. Døvring fra Olsos Universitet. Læs hele artiklen på http://www.biologist.com./JEB/180/01/jeb.html

 

Et hold norske forskere har afdækket hundens reaktioner under sporing. De har eftervist, at sporingen består af tre faser.

 

 1. Opsøgningsfasen. Hvor hunden søger efter sporet.

 2. Beslutningsfasen. Hvor hunden beslutter sporets retning.

 3. Sporingsfasen. Hvor hunden følger sporet.

Hundens bevægelsesmønster, åndedræt og snusninger er væsentlig forskellig i de tre faser.

 

Fire trænede schæferhunde, udstyret med mikrofon og sender, blev anvendt ved forsøget, og hundenes bevægelser blev filmet under hele forløbet.

 

Forsøget omfattede ti 20 min gamle spor på græs og ti 3 min gamle spor på beton. Sporet blev lagt, ved at en person gik med konstant hastighed, og afsatte 2 fodtryk pr kvadrat i et forsøgsområde, som var blevet opmærket en uge i forvejen.

 

Man observerede antal snusninger pr sekund, antal snusninger mellem åndedrag, antal bevægelser af forpoterne, antal fodaftryk undersøgt for at afgøre sporets retning og tiden til at afgøre sporets retning.

 

 

Følgende blev konkluderet:

 1. Opsøgningsfasen. Når hundene søgte efter sporet, bevægede de sig hurtigt og anvendte 10 - 20 snusninger mellem hvert åndedrag.

 2. Beslutningsfasen. Varede 3 - 5 sekunder, og her bevægede hundene sig langsommere og med væsentlig flere snusninger mellem hvert åndedrag. Overgangen fra fase 1 til 2 var helt tydelig, da hundene stoppede op et øjeblik, når de fik kontakt med sporet.

 3. Sporingsfasen. Her var både bevægelserne og antal snusninger mellem åndedrag ca. det samme som i opsøgningsfasen. Uafhængigt af faserne var tiden for hvert åndedrag altid mindre end 10% af snuse-perioden. Altså brugte hundene mindre end 10% af tiden til åndedræt og mere end 90% af tiden til sporing. Dette underbygger vigtigheden af at holde hundene i god kondition, for at undgå at de bruger for meget tid til at trække vejret.

 

Oversat fra artiklen:

 

Gennem den første fase hvor hundene søger efter sporet, bevæger de sig hurtig med korte snuse-perioder.

I den næste fase hvor hundene har fundet sporet sætter de tempoet ned. Sandsynligvis for at afgøre sporets retning.

Når de har fundet retningen, bevæger de sig igen hurtigere. Sandsynligvis fordi det at følge sporet er en nemmere opgave end at beslutte dets retning.

 

Således synes beslutningsfasen at være den vanskeligste. Det er i hvert fald den mest imponerende set fra menneskeligt synspunkt. Vore hunde behøvede kun at snuse til 2 - 5 fodaftryk for at beslutte, i hvilken retning sporet var udlagt; uanset om det var på græs eller beton.

 

 

 

 

SPORHUNDE PRØVER - EN HUNDESPORT

 

Når man læser HUNDEN, kan man et par gange om året se resultater fra DM og VM i spor. Hvis man ikke selv har dyrket denne disciplin, siger sådanne resultater naturligvis ikke en ret meget. HUNDEN vil derfor her give læserne et indblik i, hvad denne del af hundesporten handler om. Hvad kræver det af hund og hundefører hvis man vil gøre sig gældende i sporhundekonkurrencerne? I næste nummer af HUNDEN beretter denne artikels forfatter om sidste nyt fra VM i spor, der fandt sted i Schweiz den 7. maj.

 

 Af Berit Kristensen

I sporhundesporene (SPH) er det færten i fodspor, som hunden skal lære at følge. Når man træder på jorden, beskadiger man planter og plantedele en smule, og i disse beskadigede plantedele, starter der en forrådnelsesproces Det er bl.a. færten af denne forrådnelse, som hunden han skelne fra omgivelserne, og som derved sætter den i stand til at følge et spor. 

Hvad er et SPH spor?

For at kunne stille op til et SPH-II spor skal man først have bestået et SPH-I spor. Dette spor er hun 1000 -1400 skridt langt. Det er tre timer gammelt, ligesom SPH-II sporet. Det starter ved en markering, har tre afledningsspor, en vejoverførsel, fire genstande og seks knæk på 90°. 

Hvordan skal hunden løse opgaven?

SPH-II sporet starter i et startfelt ved en genstand, som kaldes for ID-genstanden. Fører og hund skal starte med at finde enten denne genstand eller sporet som går ud af startfeltet. Dette skal gøres inden for tre minutter.

Sporet er, som skitsen også viser, lagt i lige linier med præcise retningsskift. Når hunden skal udarbejde sporet, skal den følge disse linier præcist. Den skal gå hele sporet i samme tempo. Når den kommer til en genstand, skal den enten markere (lægge sig, stå eller sidde med genstanden mellem forbenene), samle genstanden op og blive på stedet eller samle op og bringe tilbage.

Hvis hunden stopper op undervejs, går hvor der ikke er spor, går over en genstand, er usikker ved afledningssporene, tygger i genstandene osv. får man et pointfradrag. Hvis hunden går af sporet (kommer mere end 10 m væk fra sporet) bliver øvelsen stoppet og man får point for den del af sporet, man har gået. Holder føreren bevidst hunden tilbage ved f.eks. afledningssporene, giver dommeren en henstilling, sker forseelsen igen, stoppes ekvipagen.

Man har 40 minutter til at gå selve sporet Det gælder ikke om at løse oppaven så hurtigt som muligt, men overskrides tiden på de 40 minutter stoppes øvelsen Også her får man så point for den del af sporet, som er gået. 

       

 

 

Uddannelse af en sporhund!

For at få en hund til at gå spor med så mange elementer/ sværhedsgrader kræves der omhyggelig planlægning og træning gennem lang tid. Følgende liste er et udpluk af, hvad man som minimum skal tænke på, når en hund skal uddannes som sporhund:

Når man starter med at indlære hunden spor, gør man det naturligvis simpelt for hunden. Man udvælger sig nogle elementer, som man synes er velegnede til indlæring. F.eks. kan man lægge et spor på 15 skridt, som er 10 min gammelt, er uden knæk og er lagt på græs. Det er tørvejr og solen skinner. Når hunden kan gå et sådant spor, gælder det om systematisk at udvide hundens kunnen og blande de situationer, som hunden kan komme ud for på et spor, således at alle elementer er gennemtrænede.

Det tager naturligvis lang tid, og man skal passe på, at man ikke udvider med for mange ting på en gang. således at man både skifter underlag, lader sporet ligge længere og øger længden af sporet på en gang. 

Kogt lever, fisk eller??

Det gælder ved træning af spor, som ved al mulig anden træning, om at vide, hvad hunden synes bedst om, så man har mulighed for at vælge sig en belønning til hunden, som den virkelig sætter pris på. En af måderne man kan indlære spor på, er ved i starten at lægge små stykker godbidder i fodsporene, så hunden lærer, at hvis den følger fodsporene, får den sin elskede belønning. Her gælder det så om, at man bruger nogle godbidder, som hunden er vild med. Det kan enten være kogt lever, fisk, ost eller lignende.

Mange hunde vil blive træt af sportræningen, hvis de hver gang skulle have tørre hundekiks. Godbidderne som bliver lagt i sporet, skal være så lidt synlige som muligt. Det gælder om at lære hunden at bruge næsen og ikke øjnene. Det er vigtigt i alle træningsfaser at gå et par skridt tilbage i forløbet. Hvis man kun udbygger det, som hunden skal kunne løse, og derved hele tiden øger sværhedsgraden, risikerer man, at hunden mister lysten. Det gælder om at tænke sig om og være systematisk, når man uddanner en sporhund. men man må ikke lave systematikken så tydelig, at hunden gennemskuer den, og derved selv begynder at gætte sig til forløbene. 

Koncentration - præcision - udholdenhed!

For at man kan lave en toppræstation på et SPH-II spor, kræver det målrettet arbejde frem mod opgaven, en sund og rask hund samt koncentration, præcision og udholdenhed hos både hund og fører. Der skal derfor også arbejdes med konditionen hos begge. En typisk sporhundeekvipage har derfor som tillæg til sportræningen ofte et træningsprogram, som sætter både hund og fører i form. Det foregår ved enten cykling, løb eller svømning.

Den præstation, som hunden yder ved at gå koncentreret spor i fem minutter svarer til, at den skulle cykle ca. en halv time, så det kræver bestemt god kondition, at gå et SPH-II spor.

 Hvordan foregår konkurrencerne!

Ved udtagelseskonkurrencerne stiller man op i et SPH-II spor. Konkurrencen løber over en dag, og hunden skal her gå et spor. Ved mesterskaberne foregår konkurrencen over to eller flere dage. Her skal hver hund gå spor to af dagene, og bedømmes af to forskellige brugsprøvedommere, og begge resultater tæller til den samlede placering. Det er derfor helt sikkert den rigtige hund, som vinder, når der skal udarbejdes to så krævende spor inden for så kort tid. Hunde, der består begge spor, placeres højest. Max point for et spor er 100 p. Der skal opnås 70 p. for at bestå.

Det er typisk brugshundene schæfer, malinois, rottweiler, tervueren osv. samt retrieverne man ser til sporhundekonkurrencerne. Dette skyldes, at netop disse racer har gode anlæg for at udvikle sig til rigtig gode sporhunde. De gode anlæg består både i hundenes psyke, og i deres høje antal af lugteceller/lugtenerver.

Alle hunde han dog gå spor, og alle hunde vil have godt af at få lov til "at bruge hovedet". Mindre end sporhundeprøverne kan selvfølgelig også gøre det, hvis man har lyst til at træne spor. Mange specialklubber ved, under hvilken form det er muligt at dyrke sportræning med sin hund, så det er bare om at fatte godbidderne og komme i gang.   

Artiklen er sakset  fra DKK´s HUNDEN 5/99  

 

Nyt vedr. hundenæsens funktion

Uddrag af artikler af Mark Scrope (New Scientist, 26/8-00), David Pacchioti (Recearch/Penn State, Vol 20 no. 3, september 1999) og ingeniøren 22/9/00.

Læs hele artiklen på http://www.research.psu.edu/rps/esp99/nose.html

En hundenæse er en eminent færtdetektor. Og amerikanske forskere har nu afsløret, at dens "prøveopsamlings-teknik" også er helt speciel. Gary Settles på Pensylvania State University fortæller, at han i forbindelse med udviklingen af en landminedetektor, som skulle kunne lugte de gasser, som sprængstoffet i de begravede landminer afgiver, satte sig for at undersøge, hvordan hunden kan udføre sine fantastiske præstationer, når den følger et færtspor.Man trænede en etårig Golden Retriever til at lade hovedet hvile i en v-blok, medens man filmede næseborenes bevægelser med et high- speed videokamera. Det tog et par måneders træning, og nu lægger den hovedet roligt på kaffe bordet derhjemme, og forventer at få en godbid.

Man foretog også optagelser, med talkum placeret omkring et færtemne som hunden var trænet i at lugte til. Resultatet er optaget på en serie noget surrealistiske videoklip. Ved at filme spredningen af talkummet, var man i stand til at måle indåndingernes hastighed, og man ser tydeligt at talkummet ved udåndingen blæses bagud og til siderne gennem næsens sidefløje.

Man kan også se at hunden sætter snuden helt hen til færtkilden; og bruger knurrehårene som sensorer, da den ikke kan se færtkilden direkte på grund af næsen. Der er to forskellige "snusefaser". Først tager hunden lange "sniff" til den har lokaliseret færtemnet, og dernæst korte "sniff" når den "læser" hen over færtemnet, som man læser linierne i en tekst.

Gary Settles har udviklet en metode, som anvender den såkaldte Schlierenfotografiteknik til at skelne luftstrømme med forskellige temperaturer fra hinanden. Metoden anvendes blandt andet til at kontrollere, hvorledes ventilationssystemer og aircondition anlæg i praksis renser og fordeler luften i et rum.

Man optog billeder af luftstrømmene omkring hundens næse, medens den snusede til forskellige genstande. Udåndingsluften har en højere temperatur end indåndingsluften, efter at den har været en tur inde over næsens duftsensorer. Da luft med højere temperatur har et andet lysbrydningsindeks end luft med lavere temperatur, kunne man på farveoptagelserne tydeligt skelne de to luftstrømme fra hinanden. Det blev bekræftet at hundens teknik virkelig er imponerende, idet den sørger for at udåndingsluften ikke puster til færtkilden, og derved forurener færten og blæser de vigtige færtmolekyler bort.

Inden hunden ånder ud, ændrer den næseborenes form, så luften strømmer ud gennem sidefløjene. Herved strømmer luften bagud langs snuden og væk fra færtemnet. Den udåndede luft starter derved en ny luftstrøm, som trækker færtmolekyler op fra færtemnet. Inden hunden indånder de nye færtmolekyler, ændrer den atter næsefløjenes form for at kunne trække en stor mængde luft ind, så luften nu strømmer ind gennem de vidt åbne næsebor centralt over færtemnet.